Standard
21 /кв.м.
 • Консултация с клиент
 • Заснемане и точно замерване на помещенията
 • 2D работни чертежи (до 2 корекции)
 • Подбор на цветове и материали
 • Ценова оферта за изпълнението
 • Строителен надзор до 10 посещения
 • Авторски надзор до 5 посещения
Premium
31 /кв.м.
 • Консултация с клиент
 • Заснемане и точно замерване на помещенията
 • 2D работни чертежи (до 3 корекции)
 • 3D визуализации
 • Подбор на цветове и материали
 • Проект на мебели
 • Ценова оферта за изпълнението
 • Пълен строителен надзор до завършване на обекта
 • Авторски надзор до 20 посещения

Калкулатор на проект

без ДДС