Basic

Цените са в процес на актуализация !

 • Среща с клиент
 • Заснемане и точно замерване на помещенията
 • 2D работни чертежи
 • Подбор на цветове и материали
 • Проект баня (3D визуализация)
 • Ценова оферта за изпълнението
 • Пълен строителен надзор
 • Авторски надзор до 3 посещения
Standard

Цените са в процес на актуализация !

 • Среща с клиент
 • Заснемане и точно замерване на помещенията
 • 2D работни чертежи
 • 3D визуализация
 • Подбор на цветове и материали
 • Ценова оферта за изпълнението
 • Пълен строителен надзор
 • Авторски надзор до 5 посещения
Premium

Цените са в процес на актуализация !

 • Среща с клиент
 • Заснемане и точно замерване на помещенията
 • 2D работни чертежи
 • 3D визуализация
 • Подбор на цветове и материали
 • Проект на мебели
 • Пълно ценообразуване
 • Ценова оферта за изпълнението
 • Пълен строителен надзор
 • Авторски надзор до 10 посещения

Калкулатор на проект

Цените са в процес на актуализация !