Строителен и Авторски надзор

В MarioMax® вярваме, че прецизният надзор е крайъгълният камък на един успешен проект. Чрез нашият авторски и строителен надзор преодоляваме разликата между идеята на проекта и изпълнението на място. С нашия опитен екип, който наблюдава всяка фаза, от началото до довършителните работи, можете да сте сигурни в безпроблемен и безупречен строителен процес.

Защо авторския и строителен надзор са от такова значение

за осигуряване на съвършенство от проект до реалност?

Експертиза на място. Нашите опитни професионалисти внасят богат опит във вашия проект, като гарантират, че всеки аспект на конструкцията е в съответствие с одобрения дизайн и стандарти за качество.

Гарантиране на качеството. Не оставяме място за компромиси, когато става въпрос за качество. Нашият процес на надзор включва строги проверки и баланси, за да гарантираме, че всеки използван материал и всяка използвана техника отговарят на най-високите стандарти.

Навременен напредък. Времето е от съществено значение и ние разбираме важността на навременното завършване на проекта. Нашият надзорен екип следи отблизо графика на проекта, като прави необходимите корекции, за да гарантира спазването на крайните срокове.

Разрешаване на конфликти. Ако възникнат непредвидени предизвикателства по време на строителството, нашият екип е способен да намери бързи и ефективни решения. Ние се справяме със сложностите от ваше име, като гарантираме, че работата продължава с пълна сила.

Съответствие и разпоредби. Ние сме в крак с местните строителни кодекси и разпоредби. Нашият процес на надзор включва редовни проверки, за да потвърдим, че всички строителни дейности са в пълно съответствие със законовите изисквания.

С цялостното решение на MarioMax® - Архитектура & Дизайн защитаваме цялостта на дизайна и гарантираме повишаване на съвършенството чрез придържане към най-високите стандарти за качество и майсторство.