Архитектурни планове

Екипът ни включва архитекти и дизайнери, които правят цялостна оценка на архитектурата на помещението или сградата. В тяхната дейност влизат подобрения, разширения и всякакви технически преустройства на обекта, изграждане на електрическа и ВИК инсталации, вентилация и др.

Архитектурните планове и чертежи са неизменна част от преостройството на Вашият дом или сграда. Обособяването на всяка зона и отделна част е много важен елемент, с който стартира всеки един проект.  

 

Форма за запитване