Авторски надзор

Авторският надзор е от изключителна важност в нашата работа. Когато ние сме автори на проекта за вашия дом или офис, ние следим за неговата реализация. Това ни позволява в хода на работата да внесем нужните корекции, да следим за своевременната доставка на строителните материали и елементите на интериора и за точността на цялостното изпълнение на проекта.

Авторският надзор включва строителен надзор, проследяване процеса на работа, координация и комуникация между подизпълнители, фирми доставчици, технически лица и майстори, следене за спазване на договорените срокове. Той е приложим единствено когато проектът се реализира с наши изпълнители и подизпълнители.

Авторският надзор е гаранция за отличен краен резултат, който ще зарадва клиента, което е признание за нашата работа.