Инженерни дейности

Екипът ни включва и строителни инженери, които правят цялостна оценка на архитектурата на помещението или сградата. В тяхната дейност влизат подобрения, разширения и всякакви технически преустройства на обекта, изграждане на електрическа и ВИК инсталации, вентилация и др.