Управление на проект

 

Управлението на проекта е от изключителна важност в нашата работа. Когато ние сме автори и изълнители на проекта за вашия дом или офис, ние следим за неговата реализация. Това ни позволява в хода на работата да внесем нужните корекции, да следим за своевременната доставка на строителните материали, мебели, уреди, осветление и всички останали елементите заложени в интериора, както и за точността на цялостното изпълнение на проекта.

Чрез авторски и строителен надзор, проследяваме процеса на работа, координараме и комуникираме между подизпълнители, фирми доставчици, технически лица и майстори, като следим за спазване на договорените срокове.

 

Управлението на проекта е приложимо единствено когато проектът се реализира с наши изпълнители и подизпълнители.

Управлението на проекта е гаранция за отличен краен резултат.

 

Форма за запитване